card

Хамтын ажиллагаа

Монгол Контент ХХК-ны хэрэгжүүлж буй "МААМУУ" үндэсний төслийн хүрээнд монгол дүрийг албан ёсны лизензийн эрхтэйгээр үйлдвэрлэхээр хамтын ажиллагаа эхлүүлээ.